Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Aktualności Aktualności

Międzynarodowa konferencja naukowa Embedded Narratives in the Literatures of the Medieval North

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Embedded Narratives in the Literatures of the Medieval North , przygotowywanej we współpracy z Centrum Badań Nordystycznych i Staroangielskich przy Uniwersytecie Śląskim, planowanej na 8-9 kwietnia 2022.

Zainspirowana twórczością Genette’a i innych badaczy konferencja ma na celu zbadanie narracji obejmujących różne poziomy, w których postać jednej narracji staje się narratorem kolejnej, tzw. narracji osadzonej. Wielopoziomowe narracje zachęcają do dyskusji na temat takich aspektów jak:

- relacje między narracją ramową a narracją osadzoną,

- zaangażowanie postaci-narratora w narrację osadzoną i implikacje, jakie ma to dla narracji ramowej,

- źródła osadzonych narracji,

- zakres, z jakim ten zabieg jest stosowany w literaturach średniowiecznej Północy.

Z przyjemnością informujemy, że wykład wprowadzający wygłosi Alison Finlay (Birkbeck College, University of London ).

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i zawierają się w niej przerwy kawowe oraz materiały konferencyjne. Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów na adres cbns@us.edu.pl nie później niż do 15 listopada 2021 r. Powiadomienia o przyjęciu zostaną wysłane do 3 stycznia 2022 r.

Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są pracownicy Instytutu Filologii Germańskiej UJ, doktoranci zatrudnieni w Instytucie Filologii Germańskiej UJ, a 50% zniżka przysługuje pracownikom Wydziału Filologicznego UJ (poza IFG) oraz doktorantom Wydziału Filologicznego UJ.