Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Rekrutacja – filologia szwedzka – studia stacjonarne I stopnia

Opis studiów: filologia szwedzka – studia stacjonarne I stopnia

Jeśli chcesz studiować filologię szwedzką, mile widziane będą zainteresowania zagadnieniami humanistycznymi oraz zapał do nauki języków.

Na studiach nauczysz się języka szwedzkiego (program studiów oferuje dużą liczbę godzin praktycznej nauki języka), zdobędziesz wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze Szwecji i innych krajów nordyckich oraz ich miejscu w kulturze Europy.

W ciągu pierwszych dwóch lat studiów opanujesz język szwedzki w takim stopniu, że na III roku będziesz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych po szwedzku. Jednocześnie będziesz uczyć się drugiego wybranego języka obcego. Osoby, które wybiorą język niemiecki od poziomu co najmniej B1, będą mogły kontynuować naukę w wymiarze godzin i zgodnie z programem filologii germańskiej. W trakcie studiów czekają Cię łącznie cztery egzaminy z praktycznej nauki języka szwedzkiego (dwa na I roku – w sesji zimowej i w sesji letniej – oraz w sesji letniej na zakończenie II i III roku nauki).

W trakcie studiów uzyskasz możliwość wyjazdu do Szwecji na stypendia ufundowane przez Instytut Szwedzki lub inne szwedzkie organizacje. Studentki i studenci korzystają też coraz częściej z wyjazdów do Szwecji i Norwegii – na uniwersytety w Lundzie, Växjö i Oslo oraz Universitetet i Sørøst-Norge (USN) – w ramach europejskiego programu wymiany stypendialnej ERASMUS. Po zaliczeniu wymaganych programem studiów kursów, napisaniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu licencjackiego otrzymasz tytuł licencjata filologii szwedzkiej.

Sylwetka absolwentki i absolwenta: filologia szwedzka – studia stacjonarne I stopnia

Osoby kończące 6-semestralną filologię szwedzką (studia pierwszego stopnia) na Uniwersytecie Jagiellońskim

  • znają w mowie i piśmie dwa języki obce: język szwedzki (poziom C1) i wybrany język obcy, a także literaturę, kulturę i realia Szwecji;
  • umieją praktycznie zastosować zdobytą wiedzę w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego (np. rozwiązywać problemy zawodowe), potrafią gromadzić, przetwarzać oraz dostarczać informacje w formie pisemnej i ustnej oraz uczestniczyć w pracy zespołowej zachowując zasady etyczne;
  • mogą organizować oraz współorganizować wydarzenia / eventy życia kulturalnego w Polsce i Szwecji, pracować w redakcjach czasopism i wydawnictw, branży turystycznej i wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość języka szwedzkiego i innego języka obcego, np. w firmach skandynawskich współpracujących z polskimi przedsiębiorstwami; mogą także kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Zapraszamy!