Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Rekrutacja - filologia szwedzka - studia stacjonarne I stopnia

Opis studiów: filologia szwedzka – studia stacjonarne I stopnia

Jeśli chcesz studiować filologię szwedzką, powinieneś interesować się zagadnieniami humanistycznymi oraz czuć w sobie zapał do nauki języków. Jeśli wszedłeś na tę stronę i czytasz tę informację, to znaczy, że najprawdopodobniej tak jest.

Na studiach nauczysz się języka szwedzkiego (program studiów oferuje dużą liczbę godzin praktycznej nauki języka szwedzkiego), zdobędziesz wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze Szwecji i innych krajów skandynawskich oraz ich miejscu w kulturze Europy.

W ciągu pierwszych dwóch lat studiów opanujesz język szwedzki w takim stopniu, że na III roku będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach prowadzonych po szwedzku. Jednocześnie będziesz uczył się drugiego wybranego języka obcego. Jeśli wybierzesz język niemiecki od poziomu co najmniej B1, będziesz mgół kontynuwać naukę w wymiarze godzin i zgodnie z programem filologii germańskiej. W trakcie studiów czekają cię łącznie cztery egzaminy z praktycznej nauki języka szwedzkiego (dwa na I roku - w sesji zimowej i w sesji letniej - oraz w sesji letniej na zakończenie II i III roku nauki).

W trakcie studiów uzyskasz możliwość wyjazdu na stypendia do Szwecji, ufundowane przez Instytut Szwedzki albo inne szwedzkie organizacje. Studenci korzystają też coraz częściej z wyjazdów do Szwecji i Norwegii w ramach europejskiego programu wymiany stypendialnej ERASMUS - na uniwersytety w Lundzie, Växjö i Oslo oraz do Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Po zaliczeniu wymaganych programem studiów kursów, napisaniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu licencjackiego otrzymasz tytuł licencjata filologii szwedzkiej.

Sylwetka absolwenta:  filologia szwedzka – studia stacjonarne I stopnia

Kończąc 6-semestralną filologię szwedzką (studia pierwszego stopnia) na UJ będziesz

  • znał w mowie i piśmie dwa języki obce: język szwedzki (poziom C1) i wybrany język obcy;
  • znał język, literaturę, kulturę i realia Szwecji;
  • umiał praktycznie zastosować zdobytą wiedzę w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego, np. rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz dostarczać informacje w formie pisemnej i ustnej oraz uczestniczyć w pracy zespołowej zachowując jednocześnie zasady etyczne;
  • mógł organizować oraz współorganizować wydarzenia / eventy życia kulturalnego w Polsce i Szwecji;
  • mógł pracować w redakcjach czasopism i wydawnictw, branży turystycznej i wszędzie tam, gdzie będą wymagać od Ciebie znajomości języka szwedzkiego i innego języka obcego, np. w firmach skandynawskich współpracujących z polskimi przedsiębiorstwami;
  • mógł kontynuować naukę na studiach II stopnia.

ZAPRASZAMY!