Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Rekrutacja - filologia szwedzka - studia stacjonarne II stopnia

Opis studiów: filologia szwedzka – studia stacjonarne II stopnia

Studia stacjonarne II stopnia filologii szwedzkiej będziesz mógł podjąć, kiedy będziesz miał już w kieszeni dyplom LICENCJATA zdobyty na jednym z kierunków zaliczających się do dziedziny nauk humanistycznych.  Musisz jednak znać język szwedzki – ponieważ większość zajęć i egzaminów prowadzona jest po szwedzku. Jeśli nie masz znajomości języka szwedzkiego na poziomie C1, udokumentowanej dyplomem ukończenia studiów (filologia szwedzka lub skandynawistyka), musisz zdać pisemny egzamin wstępny z języka szwedzkiego.

Podczas studiów opanujesz świetnie język szwedzki w mowie i piśmie (poziom C2 opanowania języka), poszerzysz swą wiedzę o języku, literaturze, kulturze i realiach Szwecji oraz innych krajach skandynawskich. Będziesz uczestniczył w licznych zajęciach (prowadzonych głównie w języku szwedzkim) z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa lub przekładoznawstwa, zależnie od wybranej przez Ciebie specjalizacji. Poznasz warsztat pracy naukowej i nauczysz się z niego korzystać, pisząc pracę magisterską.

Jednocześnie będziesz dalej uczył się wybranego języka obcego oraz miał możliwość nauczenia się kolejnego: duńskiego, norweskiego lub niderlandzkiego.

Będziesz miał też wiele okazji, aby wyjechać na stypendium do Szwecji, ufundowane przez Instytut Szwedzki lub inne szwedzkie organizacje. Możesz ubiegać się o stypendium w ramach programu ERASMUS - np. o wyjazd do Szwecji i Norwegii na uniwersytety w Lundzie, Växjö i Oslo, a także do Høgskolen Sørøst-Norge (HSN) - oraz innych programów stypendialnych oferowanych przez Uniwersytet Jagielloński.

Aby ukończyć studia, musisz zaliczyć wymagane kursy, napisać po szwedzku pracę magisterską i zdać egzamin magisterski.

Sylwetka absolwenta:  filologia szwedzka – studia stacjonarne II stopnia

Kończąc 4-semestralną filologią szwedzką (studia drugiego stopnia) na UJ będziesz

 • swobodnie i łatwo porozumiewał się po szwedzku (poziom C2 opanowania języka);

 • znał drugi wybrany język obcy

 • znał także język duński, norweski lub niderlandzki 

 • posiadał szeroką wiedzę o języku, literaturze, kulturze i realiach Szwecji

 • posiadał rozległą wiedzę z zakresu wybranej przez siebie specjalizacji (literaturoznawstwa, językoznawstwa lub przekładoznawstwa);

 • umiał praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności;

 • rozumiał zagadnienia szeroko pojętej problematyki skandynawskiej;

 • potrafił samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe, posługiwać się językiem specjalistycznym i organizować pracę w zespole;

 • mógł zostać tłumaczem;

 • mógł zdobyć pracę w redakcjach czasopism i wydawnictw, mediach, branży turystycznej, instytucjach kulturalnych, badawczych lub placówkach dyplomatycznych, a także sektorze usług, gdzie będą od Ciebie żądać znajomości języka szwedzkiego lub/i drugiego języka obcego;

 • otwarty wobec innych języków i kultur, co pozwoli Ci świetnie funkcjonować w środowisku międzynarodowym;

 • umiał świadomie kierować procesem dalszego rozwoju osobistego i zawodowego;

 • mógł podejmować własne wyzwania badawcze i kontynuować naukę w szkole doktorskiej

ZAPRASZAMY!