Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Rekrutacja – filologia szwedzka – studia stacjonarne II stopnia

Opis studiów: filologia szwedzka – studia stacjonarne II stopnia

Studia stacjonarne II stopnia filologii szwedzkiej można podjąć, mając dyplom LICENCJATA zdobyty na jednym z kierunków zaliczających się do dziedziny nauk humanistycznych. (Tutaj link do klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych). By rozpocząć studia trzeba jednak znać język szwedzki – ponieważ większość zajęć i egzaminów prowadzona jest po szwedzku.

Jeśli nie masz znajomości języka szwedzkiego na poziomie C1, udokumentowanej dyplomem ukończenia studiów (filologia szwedzka lub skandynawistyka), musisz zdać pisemny egzamin wstępny z języka szwedzkiego.

Podczas studiów opanujesz świetnie język szwedzki w mowie i piśmie (poziom C2 opanowania języka), a także poszerzysz swoją wiedzę o języku, literaturze, kulturze i realiach Szwecji oraz innych krajów nordyckich. Będziesz uczestniczyć w licznych zajęciach (prowadzonych głównie w języku szwedzkim) z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa lub przekładoznawstwa, zależnie od wybranej specjalizacji. Poznasz warsztat pracy naukowej i nauczysz się z niego korzystać, pisząc pracę magisterską.

Jednocześnie będziesz uczyć się jednego z wybranych języków – duńskiego lub islandzkiego.

Będziesz mieć wiele okazji, aby wyjechać do Szwecji na stypendium ufundowane przez Instytut Szwedzki lub inne szwedzkie organizacje. Możesz również ubiegać się o stypendium w ramach programu ERASMUS – Szwecja i Norwegia, uniwersytety w Lundzie, Växjö i Oslo oraz Universitetet Sørøst-Norge (USN) – i w ramach innych programów stypendialnych oferowanych przez Uniwersytet Jagielloński.

Aby ukończyć studia, musisz zaliczyć wymagane kursy, napisać po szwedzku pracę magisterską i zdać egzamin magisterski.

Sylwetka absolwentki i absolwenta:  filologia szwedzka – studia stacjonarne II stopnia

Osoby kończące 4-semestralną filologią szwedzką (studia drugiego stopnia) na Uniwersytecie Jagiellońskim

 • swobodnie i łatwo porozumiewają się po szwedzku (poziom C2 opanowania języka);
 • znają język duński lub islandzki; 
 • posiadają szeroką wiedzę o języku, literaturze, kulturze i realiach Szwecji;
 • posiadają rozległą wiedzę z zakresu wybranej przez siebie specjalizacji (literaturoznawstwa, językoznawstwa lub przekładoznawstwa);
 • praktycznie wykorzystują zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności;
 • rozumieją zagadnienia szeroko pojętej problematyki nordyckiej;
 • umieją samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe, posługiwać się językiem specjalistycznym i organizować pracę w zespole;
 • mają możliwość wybrania zawodu tłumacza;
 • mogą podjąć pracę w redakcjach czasopism i wydawnictw, mediach, branży turystycznej, instytucjach kulturalnych, badawczych lub placówkach dyplomatycznych, a także w sektorze usług, gdzie pożądana jest znajomości języka szwedzkiego lub/i drugiego języka obcego;
 • wykazują otwartość wobec innych języków i kultur, są przygotowani do funkcjonowania w środowisku międzynarodowym;
 • potrafią świadomie kierować procesem dalszego rozwoju osobistego i zawodowego;
 • podejmują własne wyzwania badawcze i mogą kontynuować naukę w szkole doktorskiej.

ZAPRASZAMY!