Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Filologii Germańskiej

Rekrutacja - filologia szwedzka - studia stacjonarne II stopnia

Opis studiów: filologia szwedzka – studia stacjonarne II stopnia

Studia stacjonarne II stopnia filologii szwedzkiej można podjąć, mając dyplom LICENCJATA zdobyty na jednym z kierunków zaliczających się do dziedziny nauk humanistycznych.  Trzeba jednak znać język szwedzki – ponieważ większość zajęć i egzaminów prowadzona jest po szwedzku.

Jeśli nie masz znajomości języka szwedzkiego na poziomie C1, udokumentowanej dyplomem ukończenia studiów (filologia szwedzka lub skandynawistyka), musisz zdać pisemny egzamin wstępny z języka szwedzkiego.

Podczas studiów opanujesz świetnie język szwedzki w mowie i piśmie (poziom C2 opanowania języka), poszerzysz swą wiedzę o języku, literaturze, kulturze i realiach Szwecji oraz innych krajach skandynawskich. Będziesz uczestniczyć w licznych zajęciach (prowadzonych głównie w języku szwedzkim) z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa lub przekładoznawstwa, zależnie od wybranej przez Ciebie specjalizacji. Poznasz warsztat pracy naukowej i nauczysz się z niego korzystać, pisząc pracę magisterską.

Jednocześnie będziesz uczyć się języka duńskiego lub islandzkiego.

Będziesz mieć też wiele okazji, aby wyjechać do Szwecji na stypendium, ufundowane przez Instytut Szwedzki lub inne szwedzkie organizacje. Możesz ubiegać się o stypendium w ramach programu ERASMUS - np. o wyjazd do Szwecji i Norwegii na uniwersytety w Lundzie, Växjö i Oslo, a także do Høgskolen Sørøst-Norge (HSN) - oraz innych programów stypendialnych oferowanych przez Uniwersytet Jagielloński.

Aby ukończyć studia, musisz zaliczyć wymagane kursy, napisać po szwedzku pracę magisterską i zdać egzamin magisterski.

Sylwetka absolwenta:  filologia szwedzka – studia stacjonarne II stopnia

Kończąc 4-semestralną filologią szwedzką (studia drugiego stopnia) na UJ będziesz

 • swobodnie i łatwo porozumiewać się po szwedzku (poziom C2 opanowania języka);

 • znać język duński lub islandzki 

 • posiadać szeroką wiedzę o języku, literaturze, kulturze i realiach Szwecji

 • posiadać rozległą wiedzę z zakresu wybranej przez siebie specjalizacji (literaturoznawstwa, językoznawstwa lub przekładoznawstwa);

 • praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności;

 • rozumieć zagadnienia szeroko pojętej problematyki skandynawskiej;

 • umieć samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe, posługiwać się językiem specjalistycznym i organizować pracę w zespole;

 • mieć możliwość wybrania zawodu tłumacza;

 • mieć możliwość podjęcia pracy w redakcjach czasopism i wydawnictw, mediach, branży turystycznej, instytucjach kulturalnych, badawczych lub placówkach dyplomatycznych, a także sektorze usług, gdzie pożądana będzie znajomości języka szwedzkiego lub/i drugiego języka obcego;

 • wykazywać otwartość wobec innych języków i kultur, co pozwoli Ci świetnie funkcjonować w środowisku międzynarodowym;

 • potrafić świadomie kierować procesem dalszego rozwoju osobistego i zawodowego;

 • podejmować własne wyzwania badawcze i mieć możliwość kontynuacji nauki w szkole doktorskiej

ZAPRASZAMY!