Przejdź do głównej treści

Pracownicy Zakładu Filologii Szwedzkiej

Zakład Filologii Szwedzkiej wchodzi w skład Instytutu Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym UJ.

Większość pracowników Zakładu Filologii Szwedzkiej to pracownicy naukowo-dydaktyczni, którzy prowadzą zajęcia związane ze swoimi obszarami badawczymi. Działają w ramach trzech zespołów badawczych:

  • Językoznawstwo szwedystyczne
  • Literaturoznawstwo szwedystyczne i komparatystyczne
  • Przekład i komunikacja międzykulturowa (perspektywa skandynawistyczna)

Wśród pracowników Zakładu jest native speaker, lektor języka szwedzkiego, prowadzący zajęcia z praktycznej nauki tego języka na wszystkich latach studiów. Zajęcia z nim zapewniają studentom kontakt z żywym językiem od początku nauki. Lektor szwedzki bierze udział w organizacji wydarzeń wokół języka i kultury szwedzkiej, np. obchodów dnia św. Łucji. Dokonuje korekt językowych wszystkich tekstów szwedzkojęzycznych powstających w Zakładzie – prac licencjackich i magisterskich, rozpraw doktorskich oraz artykułów naukowych. W Zakładzie prowadzone są też zajęcia z języka duńskiego i islandzkiego.

Samodzielni pracownicy naukowi

dr hab. Magdalena Wasilewska-Chmura, prof. UJ (Kierownik Zakładu) – teoria literatury, literatura szwedzka, komparatystyka literacka, praktyczne aspekty przekładu. 

prof. dr hab. Jan Balbierz – teoria literatury, literatura szwedzka, kulturoznawstwo, praktyczna nauka języka szwedzkiego, kursy na studiach doktoranckich na Wydziale Filologicznym

prof. dr hab. Piotr de Bończa Bukowski – historia literatury, komparatystyka literacka, przekładoznawstwo, kulturoznawstwo, historia idei

dr hab. Krzysztof Bak, prof. UJ – teoria literatury, literatura szwedzka, praktyczna nauka języka szwedzkiego, kursy na studiach doktoranckich na Wydziale Filologicznym

dr hab. Ewa Data-Bukowska, prof. UJ – historia języka szwedzkiego, składnia języka szwedzkiego, praktyczna nauka języka szwedzkiego, kultura norweska, lingwistyka kognitywna i kognitywna teoria przekładu

dr hab. Iwona Kowal, prof. UJ – lingwistyka, gramatyka języka szwedzkiego, akwizycja języka, praktyczna nauka języka szwedzkiego

Doktorzy

dr Monika Jazowy-Jarmuł – gramatyka opisowa języka szwedzkiego, lingwistyka kontrastywna, przekładoznawstwo, praktyczna nauka języka szwedzkiego

dr Grażyna Pietrzak-Porwisz – semantyka leksykalna, frazeologia, lingwistyka kognitywna, praktyczne aspekty przekładu literackiego i specjalistycznego, praktyczna nauka języka szwedzkiego 

dr Marta Rey-Radlińska – literatura szwedzka i staronordycka, praktyczna nauka języka szwedzkiego, historia Szwecji 

dr Elżbieta Żurawska – literatura szwedzka, praktyczna nauka języka szwedzkiego, krajoznawstwo szwedzkie

 

Doktoranci

mgr Agnieszka Proszewska

 

Lektorzy i asystenci

mgr Piotr Dyguś – praktyczna nauka języka szwedzkiego, realioznawstwo szwedzkie, historia Szwecji

mgr Andrzej Dominik Dziedzic – praktyczna nauka języka szwedzkiego

mgr Sophie Engström – praktyczna nauka języka szwedzkiego

mgr Maksymilian Frach – język islandzki 

mgr Nelli Lewczyk – język duński

mgr Marta Stasiak-Górna – praktyczna nauka języka szwedzkiego, przekładoznawstwo, gramatyka kontrastywna, fonologia i fonetyka

 

Bibliotekarka

mgr Dorota Radomska-Kowalczyk